Trykk og miljø

Trykk og miljø

Miljøspørsmål kommer ofte opp ved bruk av trykk. I motsetning til fjernsyn eller digital, tenker vi automatisk miljøbelastning når vi diskuterer bruken av trykte annonser, direktereklame, uadressert reklame, foldere og brosjyrer.

Leverandører og produsenter har til enhver tid press på seg for å sørge for at de holder seg på den positive siden av miljøregnskapet. Forbrukernes krav, CSR-program og et stadig voksende regelverk setter krav til, og fokus på, at markedsføringskampanjer er miljøvennlige.

Prosessen for trykte kampanjer deles i tre; produksjon, trykk og distribusjon. Innenfor hver og én av disse fasene knytter det seg et stort antall industriprosesser, vurderinger og garantier som minimerer trykks påvirkning på miljøet.

Nettopp på grunn av dette er bærekraft et av de områdene som det forskes mest på innenfor i trykkverdenen, og denne industrien gjør hva den kan for å være så effektiv som mulig.

 

Produksjon

Produksjonen av råmaterialet – selve papiret – er kanskje det mest følelsesmessige området for trykk når det kommer til miljøhensyn. Men selv om det i stor grad er en oppfattelse av at papirindustrien raserer skoger, er det faktisk tvert i mot: De europeiske skogene har vokst med 30 prosent siden 1950. Skogene som benyttes til papirproduksjon, er velholdte og holdbare, og sertifiseringssystemer som Forest Stewardship Council (FSC) og Programme for the Endorsment of Forest Certification (PEFC) garanterer at papiret som brukes i aviser og blader, samt kataloger og annen form for trykket markedsføring, kommer fra bærekraftige skoger.

Fordi det benyttes energi fra biomasse i stedet for fossilt brensel, er den industrielle prosessen for fremstilling av papir også relativt effektiv.

I gjennomsnitt tar der 500 kilowattimer (kWh) elektrisitet å produsere 200 kilo papir, som er hva en gjennomsnittlig forbruker eksponeres for per år. Tilsvarende bruker en datamaskin samme mengde energi dersom den benyttes kontinuerlig i fem måneder.

Trykking

Trykkeprosesser blir hele tiden mer miljøvennlige. Materialer og teknikker forbedres kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen. En av de mer omfattende måter for trykkerier å minimere miljøpåvirkningen på, er gjennom ”miljøutskrifter”. Dette for å få ned CO2-avtrykket innenfor en virksomhet. Måten det gjøres på er blant annet å bruke vegetabilsk blekk fra holdbare og velholdte skogområder, ved å resirkulere løsningsmidler og avfall, og ved å kompensere for eventuelle CO2-utslipp.

Forbruk

En av det beste måtene den grafiske industrien kan minimere miljøpåvirkningen på er ved å resirkulere papir. Papir er et av verdens mest gjenbrukte materialer – i langt større grad enn plast og glass – og er også ett av de få materialer som kan gjenbrukes i sin helhet.

Den europeiske resirkuleringen for papir nådde hele 72,2 prosent allerede i 2010. På det tidspunktetet var det den høyeste prosentsats noen gang. Nå når lokale innsamlingssystemer er betraktelig forbedret, er tallene enda bedre.

Forbrukere bekymrer seg for papirsløseri, men det foreligger flere og flere undersøkelser som sammenligner digitale medier med trykk. I en rapport fra den Kongelige tekniske høgskolen i Stockholm i Sverige, er det bekreftet at avislesere forbruker 20 prosent mindre CO2 enn ved å få nyheten kun digitalt.