SYV SOLIDE GRUNNER TIL Å ANNONSERE I MAGASINER

Att annonsera i tidskrifter är fortfarande ett av de mest effektiva sätten att bygga varumärken på. Tidskrifter engagerar regelbundet miljontals människor och nischade grupper, de levererar ROI, genererar hög varumärkeskännedom och ökar försäljningen kraftigt.

Tidskrifter utstrålar helt enkelt kvalitet. Kända mode- och stiltidningar är ett lockande medium för lyxiga varumärken. Redaktionellt sammanhang och en optimal utskriftskvalitet gör att den passar perfekt för exklusiva märken. Som ett bra exempel på hur print är en kraft att räkna med presenterar vi här sju viktiga skäl att annonsera i tidskrifter.

 

 

Unik räckvidd

Tidskriften är ett av landets mest spridda medier och unik som annonskanal. Idag utkommer
6 100 tidskrifter inom en lång rad olika ämnen i Sverige. Den totala upplagan per utgivningstillfälle var i fjol 20,4 miljoner exemplar. (Kungl. biblioteket och TS Mediefakta 2013

Nio av tio läser

Nästan nio av tio (87 procent) av svenskarna i åldern 16-80 år läste eller bläddrade i en tidskrift under 2013. (Orvesto Konsument Helår, 2013)

Grundlig läsning av tidskrifter

75 procent av sidorna i en genomsnittlig tidskrift blir lästa. Och lästiden ökar. I dag blir en vanlig tidskrift läst i 42 minuter, en ökning med ett par minuter sedan mitten av 2000-talet. (TNS Sifo, 2013) 

Högt reklamintresse

Hela 22 procent av läsarna är ganska eller mycket positiva till reklam i tidskrifter. Få andra medier kan erbjuda en så positiv miljö och inramning. (Orvesto QRS, 2013, RAM, 2012 och Svenska mediehus, 2013) 

Tidskrifter leder till fortsatta sökningar

Tidskriften är bättre än många andra medier på att leda konsumenten vidare. 15 procent av läsarna uppger att de ofta besöker sajter på nätet på jakt efter mer information om något de har läst om i en tidskrift . (Orvesto QRS 2013) 

Vi litar på tidskrifter

Tidskriften är en trovärdig vän för den trogna läsaren. När läsarna beskriver sin tidskrift är det med omdömen som trovärdig, välskriven och att det är något ”jag läser när jag har tid för mig själv”. (Orvesto QRS, 2013) 

Print i första hand

Läsaren av till exempel livsstilsmagasin har en positiv bild av onlinemagasin men uppger ändå att internettidningar inte kan ersätta tryckta tidskrifter. Printmagasin upplevs som mer kopplade till känslor som frihet, avkoppling och belöning, medan onlinemagasin in gör det i lika stor grad.  (Nordicom Review 34, 2013) 

.

 

  Upptäck Kraften I Print. Klicka för att ladda ner 7 skäl att välja tidskrifter